top of page

ILUZJONISTKA MARTA JULIA SKOCZEK
 POKAZY ILUZJI  

NA WESOŁO ! ;-)


NIESAMOWITE SZTUCZKI
MASA ŚMIECHU ;)
INTERAKCJA Z PUBLICZNOŚCIĄ
20150827-IMG_0093_edited_edited.png

EVENTY
FAMILIJNE

URODZINY
ROCZNICE

SZKOŁY I 
PRZEDSZKOLA

♦       PONAD 3000 WYKONANYCH POKAZÓW

♦       12 LAT DOŚWIADCZENIA W ZAWODZIE

       WSPÓŁAUTORKA KSIĄŻKI  O POKAZACH DLA DZIECI "KID PERFORMER"

♦       WYSTĘP PO POLSKU, IN ENGLISH Y EN ESPANOL!

Gallery

Wszystkie filmy

Wszystkie filmy

Wszystkie filmy
Rozmnożenie pieniędzy - Magia Marta Skoczek

Rozmnożenie pieniędzy - Magia Marta Skoczek

03:00
Odtwórz Wideo
Pokaz iluzji dla dzieci Marta Jasińska

Pokaz iluzji dla dzieci Marta Jasińska

00:54
Odtwórz Wideo
Marta Jasińska w Radiu Kolor

Marta Jasińska w Radiu Kolor

01:59
Odtwórz Wideo
Marta Jasińska Iluzjonistka odwiedza warszawską SGH

Marta Jasińska Iluzjonistka odwiedza warszawską SGH

04:14
Odtwórz Wideo
Contact

Kontakt

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram

Otrzymałam wiadomość, dziękuję!:)

Magia dla dzieci iluzjonista warszawa magik urodziny

​POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem Państwa danych osobowych jest Martę Skoczek, NIP 5342461563 (dalej jako Magic-M). ​ Informacje ogólne Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Magic-M: CEL PODSTAWA PRAWNA zawarcie i wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia wykonanie ciążących obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ewentualna wysyłka newsletteru – informowanie o swojej działalności art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Dane osobowe mogą̨ być́ pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą̨, jak również̇ pośrednio w trakcie działalności Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów, osób zainteresowanych. Państwa dane osobowe przekazywane są̨ podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z podjętą współpracą̨ (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze), jak również udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. prowadzącym działalność pocztową, kurierską). Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym zawsze w przypadku realizacji przez Administratora zadań wynikających z jego obowiązków prawnych. Przetwarzanie na podstawie zgody Jeśli zostanie wyrażona zgoda na wykorzystywanie własnych danych, treść zgody będzie określać cel przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Gdy podstawą prawną jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem. Udostepnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy oraz realizacji umowy. Niepodanie danych może utrudnić́ lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem. Prawa osoby, której dane są przetwarzane W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe zostaną̨ usunięte po odwołaniu zgody albo, gdy staną̨ się̨ niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa (m.in. wymogi podatkowe, rachunkowe, pracownicze, odszkodowawcze). Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.    © 2023 Andrew Larson. Proudly created with Wix.com

Kontakt
bottom of page